Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Chọn các tên…

4. Chọn các tên sông cho trong ngoặc đơn rồi viết vào chỗ trống để giải các câu đố dưới đây . Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Mở … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Chọn các tên…

Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 79 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Viết một đoạn…

3. Viết một đoạn văn nói về hoạt động du lịch hay thám hiểm, trong đó có một số từ ngữ mà em vừa tìm được ở bài tập 1 hoặc bài tập 2. Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 79 Vở bài tập (VBT) Tiếng … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 79 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Viết một đoạn…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:Câu 2. Theo em, thám hiểm là gì?Câu 3. Em … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm trang 105 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du…