Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 106 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi. 1. Viết tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh sau . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 106 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 106 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 116 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi. 1. Viết tên các trò chơi sau vào các nhóm ở dưới: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi trang 116 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu –…