Mở rộng vốn từ : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Điền các thành ngữ hoặc…

4. Điền các thành ngữ hoặc cụm từ (đẹp người, đẹp nết – mặt tươi như hoa – chữ như gà bới) vào những chỗ trống thích hợp dưới đây . Mở rộng vốn từ : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpMở rộng vốn từ : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 25 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Điền các thành ngữ hoặc…

Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 2: 3. Viết vào chỗ trống các từ…

3. Viết vào chỗ trống các từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp. Đặt câu với một từ ngữ vừa tìm được.. Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 2 – Luyện từ và câu : Mở … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ cái đẹp trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 2: 3. Viết vào chỗ trống các từ…

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 40 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một…

Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp – Luyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 40 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một trong các từ vừa tìm được:Câu 4. Điền các thành ngữ hoặc cụm từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu:Mở rộng vốn từ: Cái đẹp trang 40 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các từ:Câu 2. Tìm các từ:Câu 3. Đặt câu với một…