Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Gạch một gạch…

2. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được.. Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Gạch một gạch…

Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Gạch một gạch…

2. Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì ? em vừa tìm được.. Luyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Luyện tập về câu kể Ai là gì ? trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Gạch một gạch…

Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. …

Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì ? – Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong … Đọc tiếpLuyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì trang 78 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Tìm câu kể Ai là gì?và nêu tác dụng của mỗi câu.Câu 2. …