Luyện từ và câu – Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Giữ…

Luyện từ và câu – Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi. 1. Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con ?. Luyện từ và câu – Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110 Vở … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Giữ…