Luyện từ và câu : Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc…

1. Đọc mẩu chuyện sau. Gạch dưới những câu nêu yêu cầu, đề nghị.Một sớm, thằng Hùng, mới “nhập cư” vào xóm tôi, dắt chiếc xe đạp gần hết hơi ra tiệm sửa xe của bác Hai.. Luyện từ và câu : Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 72 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc…