Luyện từ và câu – Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 99 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Dùng…

Luyện từ và câu – Dùng câu hỏi vào mục đícĐọc lại đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm với chú bé Đất trong truyện Chú Đất Nung (chú ý những câu hỏi của ông Hòn Rấm), trả lời câu hỏi ở dưới.. Luyện từ và câu – Dùng câu hỏi vào mục đích khác … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Dùng câu hỏi vào mục đích khác trang 99 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Luyện từ và câu – Dùng…