Luyện từ và câu : Dấu gạch ngang trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết đoạn văn kể lại một cuộc nói…

Viết đoạn văn kể lại một cuộc nói chuyện giữa bố hoặc mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua, trong đó có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích.. Luyện từ và câu : Dấu gạch ngang trang 28 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Dấu gạch ngang trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết đoạn văn kể lại một cuộc nói…

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang trang 45 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các câu có chứa dấu gạch ngang trong các đoan văn sau.Câu 2. Theo em,…

Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang – Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang trang 45 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm các câu có chứa dấu gạch ngang trong các đoan văn sau.Câu 2. Theo em, trong mỗi đoạn văn, dấu gạch ngang có tác dụng gì?Câu 1. Tìm dấu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Dấu gạch ngang trang 45 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các câu có chứa dấu gạch ngang trong các đoan văn sau.Câu 2. Theo em,…