Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ôi chao ! Chú…

Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. . Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào ? trang 20 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Ôi chao ! Chú…

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn …

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn sau:Câu 2. Xác định chủ ngữ của những câu vừa … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 36 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm các câu kể “Ai thế nào?” trong đoạn văn …