Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Chủ ngữ trong các…

2. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ? Chủ ngữ trong các câu trên do những danh từ tạo thành.. Luyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Chủ ngữ trong các…

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 68 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là…

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 68 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?Câu 2. Xác định chủ ngữ của … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 68 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là…