Luyện từ và câu : Câu khiến trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai…

Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng : “Có đau không, chú mình ? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé ! Đừng có nhảy lên boong tàu !”. Luyện từ và câu : Câu khiến trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Câu khiến trang 54 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai…