Luyện từ và câu : Câu kể ai thế nào ? trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lớp em có 4 tổ, mỗi tổ có 6…

Lớp em có 4 tổ, mỗi tổ có 6 bạn. Em thuộc về tổ 4. Tổ em có 3 nam, 3 nữ. Bạn Hạnh học rất giỏi nhưng có mái tóc quăn. Luyện từ và câu : Câu kể ai thế nào ? trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Câu kể ai thế nào ? trang 13 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Lớp em có 4 tổ, mỗi tổ có 6…

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm,…

Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào – Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào trang 23 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm,…