Luyện từ và câu : Câu kể Ai là gì ? trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu…

Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu có câu kể Ai là gì ? để giới thiệu về các bạn trong lớp (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em). Luyện từ và câu : Câu kể Ai là gì ? trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Câu kể Ai là gì ? trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu…

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những…

Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì ? – Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào dùng … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu kể Ai là gì trang 57 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho. Câu 2. Trong ba câu in nghiêng ở bài văn, những…