Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm và viết…

Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau. Luyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài LUYỆN TỪ … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm và viết…