Chính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài…

Luôn nghĩ đến miền Nam – Chính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam. 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài chính tả có các tên riêng như : (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà … Đọc tiếpChính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài…

Chính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài…

Luôn nghĩ đến miền Nam – Chính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam. 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài chính tả có các tên riêng như : (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà … Đọc tiếpChính tả bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích) Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Trả lời : Trong bài…

Soạn bài luôn nghĩ đến miền Nam – Tiếng Việt lớp 3…

Luôn nghĩ đến miền Nam – Soạn bài luôn nghĩ đến miền Nam. 1. Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác điều gì ? Trả lời: Chị cán bộ miền Nam thưa với Bác : Chúng cháu đánh giặc Mĩ đến một trăm năm cũng không sợ. Chỉ sợ một điều là Bác… trăm … Đọc tiếpSoạn bài luôn nghĩ đến miền Nam – Tiếng Việt lớp 3…

Tập làm văn bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. 2. Viết những điều nói trên thành 1 đoạn …

Luôn nghĩ đến miền Nam – Tập làm văn bài luôn nghĩ đến miền Nam. 1. Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. 2. Viết những điều nói trên thành 1 đoạn văn (5 – 7 câu). 1. Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. … Đọc tiếpTập làm văn bài luôn nghĩ đến miền Nam, 1. Mang tới lớp tranh, ảnh về một cảnh đẹp ở nước ta. 2. Viết những điều nói trên thành 1 đoạn …