Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Nhận xét về nội dung, hình thức và yêu cầu của bài kiểm tra tổng hợp cuối năm.. Soạn bài Trả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2 Bài tập 1. Nhận … Đọc tiếpTrả bài Kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73…

Soạn bài Quan Âm Thị Kính SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 91: Nêu ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của sân khấu chèo…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy nêu ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống… Bài tập 1.  Hãy nêu ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống và dựa vào … Đọc tiếpSoạn bài Quan Âm Thị Kính SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 91: Nêu ngắn gọn những đặc điểm tiêu biểu của sân khấu chèo…

Bài Dấu gạch ngang SBT Văn 7 tập 2 trang 99: Có thể dùng dấu phẩy để đánh dấu bộ phận chú thích…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 99 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Có thể dùng dấu phẩy để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu sau đây không ? Vì sao ?. Bài tập 1. Bài tập 1,2,3 trang 130 -131, SGK. 4*. Có thể … Đọc tiếpBài Dấu gạch ngang SBT Văn 7 tập 2 trang 99: Có thể dùng dấu phẩy để đánh dấu bộ phận chú thích…

Dấu chấm lửng và dấu chẩm phẩy SBT Văn 7 tập 2 trang 93:Nếu không dùng dấu chấm lửng thì có thể diễn đạt như thế nào…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 93 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Dấu chấm lửng trong ví dụ sau được dùng để làm gì ? Nếu không dùng dấu chấm lửng thì có thể diễn đạt như thế nào ?. Soạn bài Dấu chấm lửng và dấu … Đọc tiếpDấu chấm lửng và dấu chẩm phẩy SBT Văn 7 tập 2 trang 93:Nếu không dùng dấu chấm lửng thì có thể diễn đạt như thế nào…

Văn bản đề nghị SBT Văn 7 tập 2 trang 96: Nghỉ ốm viết văn bản gì ?…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Một bạn bị ốm không đi học được, bạn ấy viết giấy đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học. Theo em, trong trường hợp này phải viết văn bản gì ? Bài tập 1.  Một bạn … Đọc tiếpVăn bản đề nghị SBT Văn 7 tập 2 trang 96: Nghỉ ốm viết văn bản gì ?…

Ôn tập phần văn SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2 trang 98…

Giải câu 1, 2 trang 98 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Qua hai năm học Ngữ văn theo hướng tích hợp, em hãy cho biết học Ngữ văn theo hướng tích hợp là như thế nào ? Bài tập Qua hai năm học Ngữ văn theo hướng tích hợp, em hãy … Đọc tiếpÔn tập phần văn SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2 trang 98…

Ôn tập phần Tiếng việt SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 100: câu sau đây đều là câu nghi vấn không ?…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 100 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2Hãy phân loại các câu trong truyện cười Mất rồi (Bài 18, trang 17, SGK) theo mục đích nói của chúng. Bài tập 1. a) Hãy phân loại các câu trong truyện cười Mất rồi (Bài 18, trang 17, … Đọc tiếpÔn tập phần Tiếng việt SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 100: câu sau đây đều là câu nghi vấn không ?…

Văn bản báo cáo SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 103: Yêu cầu nào trong các yêu cầu sau không phải là yêu cầu bắt buộc đối với việc viết văn bản…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 103 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Yêu cầu nào trong các yêu cầu sau không phải là yêu cầu bắt buộc đối với việc viết văn bản báo cáo ?. Bài tập 1. Trong các dòng sau, dòng nào phù hợp nhất với lí … Đọc tiếpVăn bản báo cáo SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 103: Yêu cầu nào trong các yêu cầu sau không phải là yêu cầu bắt buộc đối với việc viết văn bản…

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 105…

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo  – Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sông mà em cho là phải làm văn bản đề nghị. Bài tập 1.  Lựa chọn câu trả … Đọc tiếpLuyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo SBT Ngữ Văn 7 tập 2 trang 105…

Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Hãy dùng phép liệt kê để miêu tả những thứ mà HS phải mang theo đến trường.. Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2. Bài tập 1.  Tìm và phân … Đọc tiếpÔn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo) SBT Ngữ Văn 7 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106…