Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 109…

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 109 và Câu 1, 2 trang 112, Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Phần I – Trắc nghiệm. Soạn bài Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Câu 1, 2, … Đọc tiếpViết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 109…

Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Hãy chỉ ra những phép nhân hoá đã được dùng trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ và phân tích nguyên nhân tạo nên sức hấp dẫn của cách sử dụng ấy.. Soạn bài Bức … Đọc tiếpSoạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 85…

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Phát hiện và chữa lỗi trong những câu sau . Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Giải câu 1, 2, 3, 4, … Đọc tiếpChữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (Tiếp theo) SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 87…

Bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 4. Viết đơn theo một tình huống tự đề xuất.. Soạn bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Sách bài … Đọc tiếpBài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89…

Soạn bài Động Phong Nha – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải bài tập trang 90…

Giải bài tập trang 90 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Sau khi học bài văn Động Phong Nha, ví thử gia đình của em sẽ đi du lịch tham quan động Phong Nha thì em có thể giới thiệu trước với gia đình về động như thế nào ?. Soạn bài … Đọc tiếpSoạn bài Động Phong Nha – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải bài tập trang 90…

Bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Điền dấu chấm thích hợp vào đoạn văn sau. Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Giải câu 1, 2, … Đọc tiếpBài Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 91…

Bài Trả bài tập làm văn số 7 SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2 trang 92…

Giải câu 1, 2 trang 92 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Đọc bài viết sau đây của một bạn học sinh lớp 6 và thực hiện các nhiệm vụ . Soạn bài Trả bài tập làm văn số 7 SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Giải câu 1, … Đọc tiếpBài Trả bài tập làm văn số 7 SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2 trang 92…

Tổng kết phần văn – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Sách bài tập văn 6 tập 2…

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Em hãy cùng các bạn cùng tổ học tập tổ chức một cuộc thi như sau : . Soạn bài Tổng kết phần văn SBT Ngữ văn 6 tập 2 – Giải câu 1, 2, 3, … Đọc tiếpTổng kết phần văn – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 95 Sách bài tập văn 6 tập 2…

Tổng kết phần Tập làm văn – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 98 Sách bài tập…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 98 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 1. Một bạn xác định những bài văn đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6 sau đây với các phương thức biểu đạt chính (ghi trong ngoặc đơn).. Soạn bài Tổng kết phần … Đọc tiếpTổng kết phần Tập làm văn – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 98 Sách bài tập…

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101…

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 tập 2. Câu 5. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau. Cho biết tại sao lại điền vào đó.. Soạn bài Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) SBT Ngữ văn 6 tập 2 – … Đọc tiếpÔn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – SBT Ngữ văn 6 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 101…