Kể chuyện hũ bạc của cha, 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA….

– Kể chuyện hũ bạc của cha. 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA. 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA. 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC … Đọc tiếpKể chuyện hũ bạc của cha, 1. Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự câu chuyện HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA….

Kể chuyện Hai Bà Trưng, Tranh 1: Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc sang xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc…

– Kể chuyện Hai Bà Trưng. Tranh 1: Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc sang xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc sống của dân ta. Chúng bắt dân ta phải dâng nộp lúa gạo, bạc vàng châu báu và nhiều sản vật quý giá. Dưới … Đọc tiếpKể chuyện Hai Bà Trưng, Tranh 1: Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc sang xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc…

Soạn bài giờ ra chơi – Tiếng Việt lớp 3…

– Soạn bài giờ ra chơi. Câu 1. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh.Câu 2. Học sinh chơi vui và khéo léo ra sao .Câu 3.Vì sao nói “Chơi vui, học càng vui” . Câu 1. Bài thơ tả hoạt động gì của học sinh.Câu 2. Học sinh chơi vui và khéo … Đọc tiếpSoạn bài giờ ra chơi – Tiếng Việt lớp 3…

Soạn bài một trường tiểu học vùng cao – Tiếng Việt lớp 3…

– Soạn bài một trường tiểu học vùng cao. 1. Ai dẫn khách đi thăm trường ? Trả lời : Em học sinh Sùng Tờ Dìn dẫn khách đi thăm trường. 1. Ai dẫn khách đi thăm trường ? Trả lời : Em học sinh Sùng Tờ Dìn dẫn khách đi thăm trường. 1. Ai … Đọc tiếpSoạn bài một trường tiểu học vùng cao – Tiếng Việt lớp 3…

Chính tả Hai Bà Trưng, Câu 1. Nghe – Viết : Hai Bà Trưng (trích)- Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng ra sao?Câu 2.Điền vào chỗ trống:Câu 3.Thi…

– Chính tả Hai Bà Trưng. Câu 1. Nghe – Viết : Hai Bà Trưng (trích)- Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng ra sao?Câu 2.Điền vào chỗ trống:Câu 3.Thi tìm nhanh các từ ngữ Câu 1. Nghe – Viết : Hai Bà Trưng (trích)- Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà … Đọc tiếpChính tả Hai Bà Trưng, Câu 1. Nghe – Viết : Hai Bà Trưng (trích)- Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng ra sao?Câu 2.Điền vào chỗ trống:Câu 3.Thi…