Soạn bài lá thư nhầm địa chỉ – Tiếng Việt lớp 2…

Lá thư nhầm địa chỉ – Soạn bài lá thư nhầm địa chỉ. Câu hỏi 1: Nhận được phong thư, Mai ngạc nhiên về điều gì? Câu hỏi 2: Tại sao mẹ bảo Mai đừng bóc thư của ông Tường? Câu hỏi 3: Trên phong bì thư cần ghi những gì? Ghi như vậy để … Đọc tiếpSoạn bài lá thư nhầm địa chỉ – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:Câu 2. Viết những…

Lá thư nhầm địa chỉ – Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:Câu 2. Viết những ý sau vào chỗ trống cho đúng lời bà Đất trong bài “Chuyện bốn mùa” Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:Câu 2. Viết những…