Soạn bài Kì diệu rừng xanh trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Kì diệu rừng xanh – Soạn bài Kì diệu rừng xanh trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. 1. Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có liên tưởng thú vị gì bài 2 những muông thú trong rừng được miêu tả như thế nào? bài 3 vì sao rừng khộp được … Đọc tiếpSoạn bài Kì diệu rừng xanh trang 75 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 78 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Tìm từ miêu tả sóng nước, đặt câu với từ đó…

Kì diệu rừng xanh – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 78 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Tìm từ miêu tả sóng nước, đặt câu với từ đó LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên 1. Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên trang 78 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Tìm từ miêu tả sóng nước, đặt câu với từ đó…

Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh trang 76 Tiếng Việt lớp 5- tập 1, bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có…

Kì diệu rừng xanh – Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh trang 76 sgk Tiếng Việt lớp 5- tập 1. bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống bài 4 tìm tiếng trong ngoặc … Đọc tiếpChính tả: Kỳ diệu rừng xanh trang 76 Tiếng Việt lớp 5- tập 1, bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có…

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ…

Kì diệu rừng xanh – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ giữa con người và thiên nhiên. KỂ CHUYỆN:           Kể chuyện đã nghe, đã đọc Kể một câu chuyện em đã … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 79 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể một câu chuyện em đã được nghe hay được đọc nói về quan hệ…