Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm – Tiếng Việt lớp 4…

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Soạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm. Câu 1. Em hiểu thế nào là \\\\\\\”những em bé lớn trên lưng mẹ”?Câu 2. Người mẹ làm các công việc gì? Các việc ấy có ý nghĩa như … Đọc tiếpSoạn bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách miêu tả của tác giả:Câu 2. Viết …

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Tập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách miêu tả của tác giả:Câu 2. Viết một đoạn văn tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em … Đọc tiếpTập làm văn:Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối, Câu 1. Đọc các bài đã cho và nhận xét về cách miêu tả của tác giả:Câu 2. Viết …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp, Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:Câu 2. Nêu một trường hợp có thể sử dụng…

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp. Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:Câu 2. Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong các câu tục ngữ trên:Câu 3. Tìm các từ ngữ miêu tả … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ cái đẹp, Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau:Câu 2. Nêu một trường hợp có thể sử dụng…

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bài Cây gạo.Câu 2.Tìm các đoạn trong bài văn trên.Câu 3. Cho …

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bài Cây gạo.Câu 2.Tìm các đoạn trong bài văn trên.Câu 3. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn.múi nở đều, trắng lóa. II. LUYỆN TẬP. … Đọc tiếpTập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bài Cây gạo.Câu 2.Tìm các đoạn trong bài văn trên.Câu 3. Cho …

Cảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ Nguyễn Khoa…

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Cảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” vào năm … Đọc tiếpCảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ Nguyễn Khoa…

Cảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ Nguyễn Khoa…

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Cảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ” vào năm … Đọc tiếpCảm nhận của em về đoạn thơ được học trong bài thơ “Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm, Nhà thơ Nguyễn Khoa…

Đọc, hiểu đoạn thơ đươc trích trong bài thơ ” Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm và trả lời câu hỏi,…

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Đọc, hiểu đoạn thơ đươc trích trong bài thơ ” Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm và trả lời câu hỏi. “Những em bé lớn trên lưng mẹ” là những em bé được mẹ địu trên lưng theo … Đọc tiếpĐọc, hiểu đoạn thơ đươc trích trong bài thơ ” Những em bé lớn trên lưng mẹ ” của Nguyễn Khoa Điềm và trả lời câu hỏi,…