Soạn bài khuất phục tên cướp biển – Tiếng Việt lớp 4…

Khuất phục tên cướp biển – Soạn bài khuất phục tên cướp biển. Câu 1. Tính hung hãn của tên chúa tàu (tên cướp biển) được thể hiện qua những chi tiết nào?Câu 2. Lời nói và cử chỉ của bác sĩ Ly cho thấy ông là người như thế nào?Câu 3. Cặp câu nào … Đọc tiếpSoạn bài khuất phục tên cướp biển – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?Câu 2. Xác định chủ ngữ…

Khuất phục tên cướp biển – Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?Câu 2. Xác định chủ ngữ của các câu đó.Câu 3. Chủ ngữ đó do các từ ngữ thế nào tạo thành?II. LUYỆN … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?Câu 2. Xác định chủ ngữ…

Chính tả khuất phục tên cướp biển, Câu 1. Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển Câu 2. a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích…

Khuất phục tên cướp biển – Chính tả khuất phục tên cướp biển. Câu 1. Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển Câu 2. a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp vào mỗi chỗ trống:b) Điền vào chỗ trống ên hay ênh? Câu 1. Nghe – viết: Khuất phục … Đọc tiếpChính tả khuất phục tên cướp biển, Câu 1. Nghe – viết: Khuất phục tên cướp biển Câu 2. a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích…

Kể chuyện những chú bé không chết, Kể chuyện những chú bé không chết. Cần phải dựa vào lời kể của thầy, cô giáo để kể lại từng…

Khuất phục tên cướp biển – Kể chuyện những chú bé không chết. Kể chuyện những chú bé không chết. Cần phải dựa vào lời kể của thầy, cô giáo để kể lại từng đoạn và toàn bộ câu chuyện. Cần phải dựa vào lời kể của thầy, cô giáo để kể lại từng đoạn … Đọc tiếpKể chuyện những chú bé không chết, Kể chuyện những chú bé không chết. Cần phải dựa vào lời kể của thầy, cô giáo để kể lại từng…

Đọc bài “Khuất phục tên cướp biển” rồi trả lời các câu hỏi sau, Lần ấy bác sĩ Li nổi tiếng nhân từ đến thăm bệnh cho chủ…

Khuất phục tên cướp biển – Đọc bài “Khuất phục tên cướp biển” rồi trả lời các câu hỏi sau. Lần ấy bác sĩ Li nổi tiếng nhân từ đến thăm bệnh cho chủ quán. Tên cướp biển to lớn vạm vỡ, trên má có một vết sẹo chém dọc xuống đang ê a bài … Đọc tiếpĐọc bài “Khuất phục tên cướp biển” rồi trả lời các câu hỏi sau, Lần ấy bác sĩ Li nổi tiếng nhân từ đến thăm bệnh cho chủ…