Chính tả Kho báu, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:…

Kho báu – Chính tả Kho báu. Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống: Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống: –     voi huơ vòi, mùa màng –     thuở nhỏ, chanh chua Câu 2. Điền vào chỗ trống: a.“l” hoặc “n”: “ơn trời mưa nắng phải … Đọc tiếpChính tả Kho báu, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:…

Soạn bài Kho báu – Tiếng Việt lớp 2…

Kho báu – Soạn bài Kho báu. Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.Câu hỏi 2: Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì?Câu hỏi 3: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?Câu hỏi 4: Vì sao … Đọc tiếpSoạn bài Kho báu – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Kho báu – Tiếng Việt lớp 2…

Kho báu – Soạn bài Kho báu. Câu hỏi 1: Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân.Câu hỏi 2: Trước khi mất người cha cho các con biết điều gì?Câu hỏi 3: Theo lời cha, hai người con đã làm gì?Câu hỏi 4: Vì sao … Đọc tiếpSoạn bài Kho báu – Tiếng Việt lớp 2…