Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: đồ chơi-trò chơi bài tuổi ngựa, Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các…

Kéo co – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: đồ chơi-trò chơi bài tuổi ngựa. Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các trò chơi sau vào ô thích hợp trong bảng : nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, tò cò, vật, cờ tướng, xếp … Đọc tiếpLuyện từ và câu: mở rộng vốn từ: đồ chơi-trò chơi bài tuổi ngựa, Câu 1. Viết vào vở bảng phân loại theo mẫu cho dưới đây. xếp các…

Chính tả bài tuổi ngựa, Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ…

Kéo co – Chính tả bài tuổi ngựa. Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ:a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :– Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho … Đọc tiếpChính tả bài tuổi ngựa, Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ…

Tiếng việt lớp 4 .Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. bài tuổi ngựa, Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em…

Kéo co – Tiếng việt lớp 4 .Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. bài tuổi ngựa. Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh. Đề bàiKể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em hoặc của các bạn xung quanh.Gợi … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4 .Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia. bài tuổi ngựa, Kể một câu chuyện liên quan đến đồ chơi của em…