Kể chuyện: Vì muôn dân trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể…

Kể chuyện: Vì muôn dân – Kể chuyện: Vì muôn dân trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu hỏi: 1. Dựa vào … Đọc tiếpKể chuyện: Vì muôn dân trang 73 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể…