Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn Sự tích lễ …

Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.Tranh 1: Cảnh nhà Chử Đồng Tử.Tranh 2 : Chử … Đọc tiếpKể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn Sự tích lễ …