Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh minh họa, kể lại từng đoạn …

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé – Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh minh họa, kể lại từng đoạn câu chuyện. Câu 1: Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh minh … Đọc tiếpKể chuyện: Pa-xtơ và em bé trang 138 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh minh họa, kể lại từng đoạn …