Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1: Dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu chuyện đã được nghe cô…

Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ – Kể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu chuyện đã được nghe cô giáo (thầy giáo )kể:Câu 2. Trao đổi với các bạn trong lớp về ý … Đọc tiếpKể chuyện : Một phát minh nho nhỏ trang 167 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1: Dựa vào các tranh dưới đây, kể lại câu chuyện đã được nghe cô…