Câu 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi tranh dưới đây…

Kể chuyện: Lý Tự Trọng – Câu 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1 hoặc 2 câu: Câu 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu 3. … Đọc tiếpCâu 1, 2, 3 trang 9 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo), em hãy thuyết minh cho nội dung mỗi tranh dưới đây…