Kể chuyện Lớp trưởng của tôi trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ, kể lại từng…

Kể chuyện Lớp trưởng của tôi – Kể chuyện Lớp trưởng của tôi trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ, kể lại từng đoạn câu chuyên. 2. Kể lại câu chuyện theo lời của một nhân vậị (Quốc,Lâm hoặc Vân). … Đọc tiếpKể chuyện Lớp trưởng của tôi trang 112 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ, kể lại từng…