Kể chuyện Hội vật trang 59 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Cảnh mọi người đi xem hội vật.Câu 2.Mở đầu keo vật.Câu 3. Ông Cản Ngũ bước…

Kể chuyện: Hội vật – Kể chuyện Hội vật trang 59 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Cảnh mọi người đi xem hội vật.Câu 2.Mở đầu keo vật.Câu 3. Ông Cản Ngũ bước hụt và hành động của Quắm Đen.Câu 4. Thế vật bế tắc của Quắm Đen.Câu 5. Kết thúc keo vật. … Đọc tiếpKể chuyện Hội vật trang 59 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Cảnh mọi người đi xem hội vật.Câu 2.Mở đầu keo vật.Câu 3. Ông Cản Ngũ bước…