Kể chuyện Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.Câu 2.Kể lại toàn bộ…

Kể chuyện: Đối đáp với vua – Kể chuyện Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.Câu 2.Kể lại toàn bộ câu chuyện :Tranh 1 : Cậu bé Cao Bá Quát chợt nảy ra một ý là phải … Đọc tiếpKể chuyện Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Sắp xếp lại các tranh theo thứ tự câu chuyện trên.Câu 2.Kể lại toàn bộ…