Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng trang 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Trước ngày các muông thú trong rừng tổ chức cuộc thi chạy, tôi đã tin…

Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng – Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng trang 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Trước ngày các muông thú trong rừng tổ chức cuộc thi chạy, tôi đã tin chắc là mình sẽ giành được vòng nguyệt quế vì ở cánh rừng này ai là người … Đọc tiếpKể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng trang 82 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Trước ngày các muông thú trong rừng tổ chức cuộc thi chạy, tôi đã tin…