Soạn bài hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Tiếng Việt lớp 4…

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Soạn bài hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất. Câu 1. Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm nhằm mục đích gì?Câu 2. Đoàn thám hiểm đã gặp các khó khăn gì?Câu 3. Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào?Câu 4. Đoàn thám … Đọc tiếpSoạn bài hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm (trang 116 tiếng việt 4 tập 2), Câu 1. Tìm những từ ngữ liên quan đến hoạt động …

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm (trang 116 tiếng việt 4 tập 2). Câu 1. Tìm những từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch:Câu 2. Tìm những từ ngữ có liên quan đến hoạt động thám hiểm.Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm (trang 116 tiếng việt 4 tập 2), Câu 1. Tìm những từ ngữ liên quan đến hoạt động …

Kể chuyện đã nghe đã đọc (trang 117 tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.Xuất…

Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất – Kể chuyện đã nghe đã đọc (trang 117 tiếng việt 4 tập 2). Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.Xuất phát từ ý muốn khám phá trái đất, tìm thêm những miền đất lạ, Ma-gien-lăng đã … Đọc tiếpKể chuyện đã nghe đã đọc (trang 117 tiếng việt 4 tập 2), Đề bài: Kể lại câu chuyện em đã nghe, đã đọc về du lịch hay thám hiểm.Xuất…