Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 Tiếng Việt lớp 5, Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người…

Hành trình của bầy ong – Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 sgk Tiếng Việt lớp 5. Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người được tả bằng cách nào? Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người NHẬN XÉT 1. Xác … Đọc tiếpTập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người trang 119 Tiếng Việt lớp 5, Xác định phần mở bài và cho biết tác giả giới thiệu người…

Soạn bài tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 118 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Hành trình của bầy ong – Soạn bài tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 118 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 những chi tiết nào trong khổ thơ đầu nói lên hành trình vô tận của bầy ong, bài 2 bầy on tìm mật ở những nơi nào bài 3 em hiểu … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Hành trình của bầy ong trang 118 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm quan hệ từ trong đoạn trích bài 2 các từ in đậm được…

Hành trình của bầy ong – Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 tìm quan hệ từ trong đoạn trích bài 2 các từ in đậm được dùng trong mỗi câu dưới đây biểu thị quan hệ gì bài 3 tìm quan hệ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm quan hệ từ trong đoạn trích bài 2 các từ in đậm được…

Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 122 sgk Tiếng Việt lớp 5, Đọc đoạn văn và ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà….

Hành trình của bầy ong – Tập làm văn: Luyện tập tả người trang 122 sgk Tiếng Việt lớp 5. Đọc đoạn văn và ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà. Tập làm văn: Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết) Bài tập 1 Mái tóc: đen, dày … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả người trang 122 sgk Tiếng Việt lớp 5, Đọc đoạn văn và ghi lại những đặc điểm ngoại hình của người bà….