Kể chuyện bài giọng quê hương, Tranh 1: Hai anh Thuyên và Đồng đói bụng, bước vào quán. Họ nhìn thấy trong quán đã có ba thanh niên đang vừa…

Giọng quê hương – Kể chuyện bài giọng quê hương. Tranh 1: Hai anh Thuyên và Đồng đói bụng, bước vào quán. Họ nhìn thấy trong quán đã có ba thanh niên đang vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Dựa vào tranh minh họa, hãy kể lại câu chuyện Giọng quê hương: Tranh 1: … Đọc tiếpKể chuyện bài giọng quê hương, Tranh 1: Hai anh Thuyên và Đồng đói bụng, bước vào quán. Họ nhìn thấy trong quán đã có ba thanh niên đang vừa…

Soạn bài giọng quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Giọng quê hương – Soạn bài giọng quê hương. 1. Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ? Trả lời: Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với ba thanh niên lạ. 1. Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán với những ai ?Trả lời: Thuyên và Đồng cùng ăn trong quán … Đọc tiếpSoạn bài giọng quê hương – Tiếng Việt lớp 3…

Chính tả bài giọng quê hương, 1 Nghe – Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả : Trong bài chính tả có…

Giọng quê hương – Chính tả bài giọng quê hương. 1 Nghe – Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả : Trong bài chính tả có các chữ viết hoa là : Quê (trong đầu bài). 1 Nghe – Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊTChỉ ra … Đọc tiếpChính tả bài giọng quê hương, 1 Nghe – Viết : QUÊ HƯƠNG RUỘT THỊT Chỉ ra những chữ viết hoa trong bài chính tả : Trong bài chính tả có…