Soạn bài Gấu trắng là chúa tò mò – Tiếng Việt lớp 2…

Gấu trắng là chúa tò mò – Soạn bài Gấu trắng là chúa tò mò. Câu hỏi 1: Hình dáng của gấu trắng như thế nào? Câu hỏi 2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt?Câu hỏi 3: Người thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? Câu hỏi 1: … Đọc tiếpSoạn bài Gấu trắng là chúa tò mò – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Gấu trắng là chúa tò mò – Tiếng Việt lớp 2…

Gấu trắng là chúa tò mò – Soạn bài Gấu trắng là chúa tò mò. Câu hỏi 1: Hình dáng của gấu trắng như thế nào? Câu hỏi 2. Tính nết của gấu trắng có gì đặc biệt?Câu hỏi 3: Người thủy thủ đã làm cách nào để khỏi bị gấu vồ? Câu hỏi 1: … Đọc tiếpSoạn bài Gấu trắng là chúa tò mò – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ…

Gấu trắng là chúa tò mò – Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn rồi viết vào chỗ trống:Câu 2. Hãy chọn và … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ…

Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ…

Gấu trắng là chúa tò mò – Luyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn rồi viết vào chỗ trống:Câu 2. Hãy chọn và … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 55 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh một từ chỉ đúng đặc điểm của loài nhút nhát, dữ…