Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 Tiếng Việt lớp 5, câu 1. thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu….

Ê-mi-li con – Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 sgk Tiếng Việt lớp 5. câu 1. thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu. Câu 2. lập bảng thống kê kết quả học tập trong tháng của từng thành viên TẬP LÀM VĂN … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê trang 51 Tiếng Việt lớp 5, câu 1. thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu….

Soạn bài: Ê- mi-li, con trang 49 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Ê-mi-li con – Soạn bài: Ê- mi-li, con trang 49 sgk Tiếng Việt lớp 5. câu 1. Đọc diễn cảm 2 vì sao chú Mo – ri – xơn lên án cuộc chiến tranh xâm lược của chính quyền Mĩ Ê- mi- li, con (trích) I) CÁCH ĐỌC  Giọng xúc động, trầm lắng. Chú ý … Đọc tiếpSoạn bài: Ê- mi-li, con trang 49 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

LUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ đồng âm trang 52 sgk Tiếng Việt lớp 5, Câu 1 phân biệt nghĩa của từ đồng âm trong các cụm từ ; câu 2 đặt câu để…

Ê-mi-li con – LUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ đồng âm trang 52 sgk Tiếng Việt lớp 5. Câu 1 phân biệt nghĩa của từ đồng âm trong các cụm từ ; câu 2 đặt câu để phân biệt các từ đồng âm; câu 3 đọc mẩu truyện và trả lời câu hỏi câu 4 đố … Đọc tiếpLUYỆN TỪ VÀ CÂU Từ đồng âm trang 52 sgk Tiếng Việt lớp 5, Câu 1 phân biệt nghĩa của từ đồng âm trong các cụm từ ; câu 2 đặt câu để…