Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm, Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:Câu 2. Theo em, thám hiểm là…

Đường đi Sa Pa – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm. Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:Câu 2. Theo em, thám hiểm là gì?Câu 3. Em hiểu câu Đi một ngày đàng học một sàng khôn thế nào?Câu 4. Trò chơi Du lịch … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Du lịch – Thám hiểm, Câu 1. Những hoạt động nào được gọi là du lịch:Câu 2. Theo em, thám hiểm là…

Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?, Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,.. ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm…

Đường đi Sa Pa – Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?. Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4… ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm đầu tr, ch có thể ghép thế nào với các vần đã cho để tạo thành … Đọc tiếpChính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..?, Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,.. ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm…

Soạn bài đường đi Sa Pa – Tiếng Việt lớp 4…

Đường đi Sa Pa – Soạn bài đường đi Sa Pa. Câu 1. Mỗi đoạn trong bài là một bức tranh đẹp về cảnh, về người. Hãy miêu tả những điều hình dung được về mỗi bức tranh.Câu 2. Những bức tranh bằng lời thể hiện sự quan sát rất tinh tế của tác giả.Câu … Đọc tiếpSoạn bài đường đi Sa Pa – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả Đường đi Sa Pa, Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa.Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:Câu 3. Tìm những tiếng ứng…

Đường đi Sa Pa – Chính tả Đường đi Sa Pa. Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa.Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:Câu 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau. Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng … Đọc tiếpChính tả Đường đi Sa Pa, Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa.Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:Câu 3. Tìm những tiếng ứng…

Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng rất thơ ngây. Bộ lông chú trắng…

Đường đi Sa Pa – Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng. Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng rất thơ ngây. Bộ lông chú trắng nõn nà như một đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Bài tham khảo Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng … Đọc tiếpKể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng rất thơ ngây. Bộ lông chú trắng…

Đọc bài “Đường đi Sa Pa” của Nguyễn Phan Hách rồi trả lời các câu hỏi, Xe chúng tôi lao chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên…

Đường đi Sa Pa – Đọc bài “Đường đi Sa Pa” của Nguyễn Phan Hách rồi trả lời các câu hỏi. Xe chúng tôi lao chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên tỉnh. Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo. ĐƯỜNG … Đọc tiếpĐọc bài “Đường đi Sa Pa” của Nguyễn Phan Hách rồi trả lời các câu hỏi, Xe chúng tôi lao chênh vênh trên dốc cao của con đường xuyên…