Soạn bài Dòng sông mặc áo – Tiếng Việt lớp 4…

Dòng sông mặc áo – Soạn bài Dòng sông mặc áo. Câu 1. Vì sao tác giả nói là dòng sông “điệu”?Câu 2. Màu sắc của dòng sông thay đổi như thế nào trong ngày?Câu 3. Cách nói “dòng sông mặc áo” có gì hay?Câu 4. Em thích hình ảnh nào trong bài? Vì sao? … Đọc tiếpSoạn bài Dòng sông mặc áo – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: Câu cảm, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Những câu sau dùng dể làm gì?Câu 2. Cuối các câu có dấu gì?Câu 3. Rút ra kết luận về câu…

Dòng sông mặc áo – Luyện từ và câu: Câu cảm. I. NHẬN XÉT.Câu 1.Những câu sau dùng dể làm gì?Câu 2. Cuối các câu có dấu gì?Câu 3. Rút ra kết luận về câu cảm:II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Chuyển các câu kể đã cho thành câu cảm:Câu 2. Đặt câu cảm cho các tình … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu cảm, I. NHẬN XÉT.Câu 1.Những câu sau dùng dể làm gì?Câu 2. Cuối các câu có dấu gì?Câu 3. Rút ra kết luận về câu…

Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật, Câu 1. Đọc bài: Đàn ngan mới nở (Chú thích: Ngan là con vịt xiêm,)Câu 2. Để miêu tả đàn ngan, tác…

Dòng sông mặc áo – Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật. Câu 1. Đọc bài: Đàn ngan mới nở (Chú thích: Ngan là con vịt xiêm,)Câu 2. Để miêu tả đàn ngan, tác giả đã quan sát các bộ phận nào của chúng?Câu 3. Quan sát và miêu tả các đặc điểm … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập quan sát con vật, Câu 1. Đọc bài: Đàn ngan mới nở (Chú thích: Ngan là con vịt xiêm,)Câu 2. Để miêu tả đàn ngan, tác…

Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn, Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn.Điền đầy đủ vào giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.Câu 2….

Dòng sông mặc áo – Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn. Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn.Điền đầy đủ vào giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.Câu 2. Điền xong, mẹ hỏi em: “Con có biết tại sao phải khai báo tạm trú, tạm vắng không?’” Em trả lời … Đọc tiếpTập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn, Tập làm văn: Điền vào giấy từ in sẵn.Điền đầy đủ vào giấy đăng ký tạm trú tạm vắng.Câu 2….

Cảm nhận của em về bài thơ “Dòng sông mặc áo ” của Nguyễn Trọng Tạo, Dưới ánh hồng bình minh, dòng sông biết điệu đà khoe áo…

Dòng sông mặc áo – Cảm nhận của em về bài thơ “Dòng sông mặc áo ” của Nguyễn Trọng Tạo. Dưới ánh hồng bình minh, dòng sông biết điệu đà khoe áo đẹp, áo dài “thướt tha” may bằng “lụa đào” cao cấp. Viết về dòng sông quê mẹ, Tế Hanh có bài thơ … Đọc tiếpCảm nhận của em về bài thơ “Dòng sông mặc áo ” của Nguyễn Trọng Tạo, Dưới ánh hồng bình minh, dòng sông biết điệu đà khoe áo…

Đọc bài thơ “Dòng sông mặc áo ” rồi trả lời câu hỏi, Màu sắc dòng sông thay đổi biến hóa mọi thời điểm trong một ngày đêm….

Dòng sông mặc áo – Đọc bài thơ “Dòng sông mặc áo ” rồi trả lời câu hỏi. Màu sắc dòng sông thay đổi biến hóa mọi thời điểm trong một ngày đêm. Sự cảm nhận của tác giả rất chính xác và tinh tế. DÒNG SÔNG MẶC Áo Dòng sông mới điệu làm sao … Đọc tiếpĐọc bài thơ “Dòng sông mặc áo ” rồi trả lời câu hỏi, Màu sắc dòng sông thay đổi biến hóa mọi thời điểm trong một ngày đêm….