Đơn xin học lớp bồi dưỡng, Nhân dịp nghỉ hè. Câu lạc bộ thiếu nhi (hoặc Cung văn hoá thiếu nhi…) ở địa phương em có tổ chức một…

Đơn từ – Đơn xin học lớp bồi dưỡng. Nhân dịp nghỉ hè. Câu lạc bộ thiếu nhi (hoặc Cung văn hoá thiếu nhi…) ở địa phương em có tổ chức một số lớp bồi dưỡng năng khiếu kết hợp cùng chơi, giải trí (nhạc, hoạ, ca hát, bơi lội, bóng bàn…). Em hãy làm … Đọc tiếpĐơn xin học lớp bồi dưỡng, Nhân dịp nghỉ hè. Câu lạc bộ thiếu nhi (hoặc Cung văn hoá thiếu nhi…) ở địa phương em có tổ chức một…

Em của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học, Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con…

Đơn từ – Em của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học. Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con tôi là Nguyễn Thị Lan Anh.    Dàn bài    1.TIÊU NGỮ        Cộng hòa xã hội chủ … Đọc tiếpEm của em bị bệnh,em hãy thay lời cha mẹ để viết đơn xin phép cho nó được nghỉ học, Nay làm đơn này kinh xin ông Hiệu trưởng cho phép con…

Em hãy viết đơn xin chuyển trường, Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau:…

Đơn từ – Em hãy viết đơn xin chuyển trường. Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau: Bài làm tham khảo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG    Kính … Đọc tiếpEm hãy viết đơn xin chuyển trường, Em làm đơn này xin được trình bày với thầy cô trong Ban giám hiệu một việc như sau:…