Luyện tập từ và câu dấu ngoặc kép, Câu 1. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Nêu tác dụng của dấu …

Đôi giày ba ta màu xanh – Luyện tập từ và câu dấu ngoặc kép. Câu 1. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép, Câu 2. Trong đoạn văn trên, khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc … Đọc tiếpLuyện tập từ và câu dấu ngoặc kép, Câu 1. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai ? Nêu tác dụng của dấu …

Tập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện, Câu 1. Dựa theo cốt truyện Vào nghề, hãy viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn (đã cho ở …

Đôi giày ba ta màu xanh – Tập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện. Câu 1. Dựa theo cốt truyện Vào nghề, hãy viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn (đã cho ở tiết tập làm văn, tuần 7). Câu 2. Đọc lại toàn bộ các đoạn văn trong truyện Vào … Đọc tiếpTập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện, Câu 1. Dựa theo cốt truyện Vào nghề, hãy viết lại câu mở đầu cho từng đoạn văn (đã cho ở …

Soạn bài đôi giày ba ta màu xanh – Tiếng Việt lớp 4…

Đôi giày ba ta màu xanh – Soạn bài đôi giày ba ta màu xanh. Câu 1. Tìm những câu văn tả vẻ đẹp của đôi giày ba ta. Câu 2. Tác giả của bài văn đã làm gì để động viên cậu bé Lái trong ngày đầu tới lớp ? Tại sao tác giả … Đọc tiếpSoạn bài đôi giày ba ta màu xanh – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84 Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai…

Đôi giày ba ta màu xanh – Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài tập đọc tuần 7), hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Câu … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện trang 84 Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 1. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai…

Luyện tập: dấu ngoặc kép, Câu 1. Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở…

Đôi giày ba ta màu xanh – Luyện tập: dấu ngoặc kép. Câu 1. Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng, sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao ?,Câu 3. Em … Đọc tiếpLuyện tập: dấu ngoặc kép, Câu 1. Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở…

Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em, Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày,…

Đôi giày ba ta màu xanh – Kể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em. Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày, rong ruổi khắp nơi bằng đôi chân trần nứt nẻ, sạm đen. ĐỀ BÀI Kể lại câu chuyện … Đọc tiếpKể lại câu chuyện Đôi giày ba ta màu xanh theo lời của em, Ngày ngày, Lái xách chiếc hòm gỗ nhỏ, trong đựng mấy thứ đồ nghề đánh giày,…

Đọc, hiểu bài “Đôi giày ba ta màu xanh” và trả lời câu hỏi, Đôi giày ba ta của người anh họ (tác giả) khá đẹp: màu xanh nước…

Đôi giày ba ta màu xanh – Đọc, hiểu bài “Đôi giày ba ta màu xanh” và trả lời câu hỏi. Đôi giày ba ta của người anh họ (tác giả) khá đẹp: màu xanh nước biển. Cổ giày cao ôm sát chân. Đọc, hiểu bài “Đôi giày ba ta màu xanh” và trả lời câu … Đọc tiếpĐọc, hiểu bài “Đôi giày ba ta màu xanh” và trả lời câu hỏi, Đôi giày ba ta của người anh họ (tác giả) khá đẹp: màu xanh nước…