Kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá theo lời của em, Bài ca gọi cá quen thuộc được điểm nhịp bằng tiếng gõ mạn thuyền giòn giã, rôn…

Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận – Kể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá theo lời của em. Bài ca gọi cá quen thuộc được điểm nhịp bằng tiếng gõ mạn thuyền giòn giã, rôn ràng, vang xa trên mặt đại dương mênh mông lấp lánh ánh trăng. Đề bài: Kể lại bài … Đọc tiếpKể lại bài thơ Đoàn thuyền đánh cá theo lời của em, Bài ca gọi cá quen thuộc được điểm nhịp bằng tiếng gõ mạn thuyền giòn giã, rôn…

Hãy chọn một khổ thơ mà em thích trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận rồi trình bày cảm nhận của em về khổ thơ ấy, Lúc…

Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận – Hãy chọn một khổ thơ mà em thích trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận rồi trình bày cảm nhận của em về khổ thơ ấy. Lúc sao mờ là lúc đêm sắp tàn, trời sắp sáng. Các bạn chài nhìn sao rồi hối hả … Đọc tiếpHãy chọn một khổ thơ mà em thích trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận rồi trình bày cảm nhận của em về khổ thơ ấy, Lúc…

Cảm nghĩ của em sau khi học bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn gồm có 7 khổ…

Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận – Cảm nghĩ của em sau khi học bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn gồm có 7 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu; đoạn thơ trong sách Tiếng Việt 4, chỉ trích 5 khổ … Đọc tiếpCảm nghĩ của em sau khi học bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận, Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn gồm có 7 khổ…

Đọc đoạn thơ trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” rồi trả lời câu hỏi, Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả rất…

Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận – Đọc đoạn thơ trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” rồi trả lời câu hỏi. Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả rất đẹp trong tư thế làm chủ, trong tình yêu biển và yêu đời. ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ (Trích) Mặt Trời xuống … Đọc tiếpĐọc đoạn thơ trong bài “Đoàn thuyền đánh cá” rồi trả lời câu hỏi, Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả rất…