Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối, Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn…

Đoàn thuyền đánh cá – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối. Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa biết hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối, Câu 1.Đọc dàn ý bài văn tả cây chuối tiêu.Câu 2. Dựa vào dàn ý trên, bạn…

Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận – Tiếng Việt lớp 4…

Đoàn thuyền đánh cá – Soạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận. Câu 1. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào lúc nào? Các câu thơ nào cho biết điều đó?Câu 2. Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào?Câu 3. Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.Câu … Đọc tiếpSoạn bài Đoàn thuyền đánh cá- Huy Cận – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”Câu…

Đoàn thuyền đánh cá – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?. Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”Câu 3. Xác định vị ngữ của câu vừa tìm được.Câu 4. Những từ nào có thể làm vị ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?, Câu 1. Đọc các câu đã cho.Câu 2. Trong các câu trên, câu nào có dạng “Ai là gì?”Câu…

Tập làm văn: Tóm tắt tin tức, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra nhận xét.II. LUYỆN …

Đoàn thuyền đánh cá – Tập làm văn: Tóm tắt tin tức. I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra nhận xét.II. LUYỆN TẬP.Câu 1. Tóm tắt bản tin sau bằng 3 hay 4 câu.Câu 2. Dựa theo cách trình bày bài Vẽ … Đọc tiếpTập làm văn: Tóm tắt tin tức, I.NHẬN XÉT.Câu 1. Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.Câu 2. Từ bài tập trên, rút ra nhận xét.II. LUYỆN …