Soạn bài ước mơ của Mi-đát – Tiếng Việt lớp 4…

Điều ước của vua Mi-đát – Soạn bài ước mơ của Mi-đát. Câu 1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ? Câu 2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào ? Câu 3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước ? Câu 4. Vua Mi-đát … Đọc tiếpSoạn bài ước mơ của Mi-đát – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu: động từ, Câu 2. Tìm các từ: – Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi….

Điều ước của vua Mi-đát – Luyện từ và câu: động từ. Câu 2. Tìm các từ: – Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi. Câu 2. Tìm các từ:– Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi.– Chỉ trạng thái của các sự vật :+ Dòng thác … Đọc tiếpLuyện từ và câu: động từ, Câu 2. Tìm các từ: – Chỉ hoạt động của anh chiến sĩ hoặc của thiếu nhi….

Tiếng việt lớp 4.Tập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện bài điều ước của vua Mi-đát, Câu 2. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại …

Điều ước của vua Mi-đát – Tiếng việt lớp 4.Tập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện bài điều ước của vua Mi-đát. Câu 2. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện Yết Kiêu theo gợi ý sau Câu 2. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại câu chuyện Yết … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4.Tập làm văn: luyện tập phát triển câu chuyện bài điều ước của vua Mi-đát, Câu 2. Dựa vào trích đoạn kịch, hãy kể lại …

Luyện tập về động từ, Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm…

Điều ước của vua Mi-đát – Luyện tập về động từ. Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ chỉ những hoạt động ấy,Câu 2. Gạch dưới động từ trong các đoạn văn sau ,Câu 3. Trò chơi … Đọc tiếpLuyện tập về động từ, Câu 1. Viết tên các hoạt động em thường làm hằng ngày ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm…

Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân, Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (hoạ, nhạc, võ thuật,..). Trước…

Điều ước của vua Mi-đát – Tập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (hoạ, nhạc, võ thuật…). Trước khi nói với bố mẹ, em muốn trao đổi với anh (chị) để anh (chị) hiểu và ủng hộ nguyện vọng của … Đọc tiếpTập làm văn: luyện tập trao đổi ý kiến với người thân, Em có nguyện vọng học thêm một môn năng khiếu (hoạ, nhạc, võ thuật,..). Trước…