Soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Soạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo). Câu 1. Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào ? Câu 2. Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ ? Câu 3. Dế Mèn đã nói thế … Đọc tiếpSoạn bài dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Đọc bài thơ dưới đây rồi kể lại bằng lời của em…

Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Kể chuyện bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Đọc bài thơ dưới đây rồi kể lại bằng lời của em Đọc bài thơ dưới đây rồi kể lại bằng lời của em Trả lời: Ngày xưa, tại một làng nhỏ kia có một bà lão … Đọc tiếpKể chuyện bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Đọc bài thơ dưới đây rồi kể lại bằng lời của em…

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ nhân hậu-đoàn kết, Câu 1. Tìm các từ ngữ,Câu 2- Cho các từ sau : nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân,…

Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ nhân hậu-đoàn kết. Câu 1. Tìm các từ ngữ,Câu 2- Cho các từ sau : nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân loại, nhân đức, nhân từ: nhân tài. Hãy cho biết,Câu 3. Đặt câu với … Đọc tiếpLuyện từ và câu: mở rộng vốn từ nhân hậu-đoàn kết, Câu 1. Tìm các từ ngữ,Câu 2- Cho các từ sau : nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân,…

Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các câu đố sau…

Dề mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) – Chính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các câu đố sau Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn :Tìm chỗ ngồiRạp đang chiếu phim thì … Đọc tiếpChính tả bài Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các câu đố sau…