Soạn bài Đàn bê của anh Hồ Giáo – Tiếng Việt lớp 2…

Đàn bê của anh Hồ Giáo – Soạn bài Đàn bê của anh Hồ Giáo. Câu hỏi 1: Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?Câu hỏi 2: Tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện tình cảm của đàn bê với anh Hồ Giáo.Câu hỏi 3: … Đọc tiếpSoạn bài Đàn bê của anh Hồ Giáo – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 137 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Dựa theo nội dung bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136)…

Đàn bê của anh Hồ Giáo – Luyện từ và câu trang 137 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Dựa theo nội dung bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136) tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống:Câu 2. Hãy giải nghĩa từng … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 137 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Dựa theo nội dung bài “Đàn bê của anh Hồ Giáo” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136)…