Soạn bài cuốn sổ tay – Tiếng Việt lớp 4…

Cuốn sổ tay – Soạn bài cuốn sổ tay. Câu 1.Thanh dùng sổ tay làm gì ?Câu 2. Hãy chỉ ra vài điều lí thú đó.Câu 3. Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ? Câu 1.  Thanh dùng sổ tay làm gì ? Trả lời – Thanh … Đọc tiếpSoạn bài cuốn sổ tay – Tiếng Việt lớp 4…