Chính tả bài cửa Tùng, 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ…

Cửa Tùng – Chính tả bài cửa Tùng. 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ … Đọc tiếpChính tả bài cửa Tùng, 1. Nghe – Viết : VÀM CỎ ĐÔNG – Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa ? Vì sao ? Trả lời : Các chữ…

Soạn bài cửa Tùng – Tiếng Việt lớp 3…

Cửa Tùng – Soạn bài cửa Tùng. 1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp ? 2. Em hiểu thế nào là “Bà Chúa của các bãi tắm” ? 1. Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải có gì đẹp ?Trả lời: Cảnh hai bên bờ sông Bến Hải thật là đẹp … Đọc tiếpSoạn bài cửa Tùng – Tiếng Việt lớp 3…

Tập làm văn bài cửa Tùng, Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua…

Cửa Tùng – Tập làm văn bài cửa Tùng. Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen … Đọc tiếpTập làm văn bài cửa Tùng, Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua…

Tập làm văn bài cửa Tùng, Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua…

Cửa Tùng – Tập làm văn bài cửa Tùng. Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt. Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen … Đọc tiếpTập làm văn bài cửa Tùng, Viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua…