Soạn bài Cò và Cuốc – Tiếng Việt lớp 2…

Cò và Cuốc – Soạn bài Cò và Cuốc. Câu hỏi 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? Câu hỏi 2: Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?Câu hỏi 3: Câu trả lời của Cò chứa, một lời khuyên. Lời khuyênấy là gì? Câu hỏi 1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi thế nào? … Đọc tiếpSoạn bài Cò và Cuốc – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Cò và Cuốc, Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A…

Cò và Cuốc – Chính tả Cò và Cuốc. Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B. Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể … Đọc tiếpChính tả Cò và Cuốc, Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A…

Tập làm văn: Xin lỗi, Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại thứ tự các câu (bài tập 2, Vở bài tập…

Cò và Cuốc – Tập làm văn: Xin lỗi. Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại thứ tự các câu (bài tập 2, Vở bài tập Tiếng Việt, trang 18) để tạo thành một đoạn văn. Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong … Đọc tiếpTập làm văn: Xin lỗi, Câu 1. Ghi lời xin lỗi của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Sắp xếp lại thứ tự các câu (bài tập 2, Vở bài tập…